Voor Scholen

- Heeft uw (beginnende) leerkracht of intern begeleider ondersteuning nodig?
- Zoekt u een coach voor een medewerker?
- Hoe u als school ook uw best doet, het lukt even niet met een leerling..

Ik kan u helpen met mijn praktijk OKracht!

U kunt mij inzetten als:

Ondersteuning voor de (beginnende) leerkracht of (startende) intern begeleider

De startene leerkracht of intern begeleider ziet veel op zich afkomen. Ik kan hierbij ondersteuning bieden.

Coach

Loopt een van uw medewerkers op bepaalde punten vast? Ik kan hem/haar helpen doormiddel van een coachingstraject. Coaching kan in mijn praktijkruimte of op school plaatsvinden. Coaching is een praktische vorm van ondersteuning bij het bereiken van uiteenlopende doelen in het leven. Coaching is gericht op persoonlijke groei.


Kindercoach

Vanuit mogelijkheden kijken naar de onderwijsbehoeften van een leerling. De eigen kwaliteiten weer laten voelen, zien en inzetten. Vaak heeft het kind de oplossing in zich maar heeft het nodig dat er iemand even een stukje mee op zijn of haar pad loopt om deze weer tevoorschijn te laten komen


Contact & Meer info

Wilt u meer weten? Scroll naar beneden of neem vrijblijvend contact op. T:(+31) 6 465 97 209

Ondersteuning startende Intern begeleiders

De Intern Begeleider heeft een spilfunctie binnen de school. De net begonnen Intern Begelieder ziet veel op zich afkomen:

- Wat is nu precies je plek in de organisatie?
- Wat mag er van je verwacht worden?
- Hoe bewaak je de grenzen van de zorg?
- Welke wegen bewandel je ten aanzien van externe instanties?
- Hoe voer je groepsbesprekingen?
- Hoe vertel je slechts nieuws aan ouders?
- Hoe ga je om met weerstanden?

Ik kan uw intern begeleider daarbij ondersteunen en meedenken over werkaanpak, vernieuwingen en gespreksvoering gericht op de functie van intern begeleider.

Coaching

Ondersteuning voor de beginnende intern begeleider

Soms lijk je vast te lopen in een situatie, probleem of relatie. Dat kan op je werk gebeuren en/of in je persoonlijke leven. Je bekende gedrag werkt niet mer of je vertrouwde strategieën lijken niets op te lossen. Dan is coaching een mooie manier om daar verandering in te brengen. Samen met jou ga ik onderzoeken wie je van oorsprong bent en waar je naartoe wilt.


Werkwijze coaching

Elk traject start met een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis en verhelderen we jouw wens. Na dit gesprek beslissen we of en hoe we verder gaan. Hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn hangt af van je leervraag en behoefte.
In de volgende gesprekken gaan we naar jouw wens toewerken. Dat doen we door je belemmeringen te benoemen en te zoeken naar een nieuwe weg die bij je past.
De coaching is erop gericht je zelfbewustzijn te vergroten zodat je vanuti je eigen kracht een keuze kunt maken en te komen tot wie je in de kern bent. Mijn werkwijze is altijd vanuit de verbinding: echt contact vanuit kwetsbaarheid en kracht.

De coachingssessies duren een uur.

KinderCoaching

Leerproblemen of sociale problemen hebben niet altijd een duidelijke aanwijsbare oorzaak. Het kind is intelligent genoeg, maar zit niet lekker in zijn of haar vel en komt hierdoor niet (meer) tot leren. Hoe school en ouders zich ook inzetten, er kan een moment aanbreken dat er extra ondersteuning, met een andere aanpak nodig is. Die aanpak bied ik, vanuit mijn praktijk. Ik help leerlingen die vastlopen, om vanuit hun eigen kracht weer in beweging te komen. dat doe ik vanuit mijn praktijk en/of op school.


OKracht biedt hulp aan kinderen die:

- onzeker (faalangstig) zijn,
- niet lekker in hun vel zitten,
- moeilijk tot leren komen,
- snel afgeleid zijn,
- een nare ervaring hebben gehad,
- overgevoelig (sensitief) zijn,
- een leerstoornis hebben zoals dyslexie
- een ontwikkelingsstoornis hebben zoals AD(H)D of ASS,
- een laag zelfbeeld hebben.

In 2013 ben ik met mijn praktijk OKracht begonnen. Ik werk niet met één methodiek, maar ik luister, voel en kijk naar wat de leerling nodig heeft. Ik werk op basis van de principes die ik heb geleerd in mijn opleiding Transactionele Analyse (specialisatie Psychotherapie) en Orthopedagogiek: ik zoek de verbinding met de ander, ik leg contact vanuit kwetsbaarheid en innerlijke kracht. De oplossing is vaak in het kind zelf al aanwezig. In mijn werk staan gelijkwaardigheid, respect, authenticiteit, veiligheid en verbinding voorop.

Ik ben gecertificeerd om te werken met:
- POPtalk als coach en trainer
- Groepsgelukcoach
- Kernvisiemethode
- Coacheespel
- !Jes het Brugproject
- Brain Blocks
- Dit ben ik!
- Snel leren = Leuk leren